Samar

by Jessika Kenney

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      $8 USD  or more

     

1.
2.
11:11
3.
4.
04:13
5.
6.
7.
8.

about

Vocal Music of the
Central Javanese Gadhon Ensemble
vocalist/pesindhen Jessika Kenney
with esteemed musicians Ki Midiyanto, Jesse Snyder, Stephanie Helm and Benjamin Brinner

credits

released July 17, 2013

Recorded in September of 2009 at Fantasy Studios in Berkeley California.

license

all rights reserved

tags

about

Jessika Kenney Los Angeles, California

Jessika Kenney is an experimental composer and vocalist

contact / help

Contact Jessika Kenney

Streaming and
Download help

Redeem code

Track Name: Slendro Sanga Wantah
Patetan Sanga Wantah
Sang saya dalu araras abyor kang lintang kumedhap,
Titi sonya tengah wengi lumrang gandaning puspita, E---
Karengganing pudyanira, O---ng
Sang dwijawara mbrengengeng,
Lir swaraning madubranta,
Manungsung sarining kembang


In the night when the stars glimmering is consumed by dark
Through this midnight comes the scent of flowers
In the seclusion of a prayer
Dwijawara's humming
Like the voice of the Honeybee
Arousing the essence of the flower
(Translation by JK)
Track Name: Gambirsawit
Jarwo purwo, purwaningsun panembrana

Ami witi

Gambir sawit mawur

yo mas

aja turu sore kaki
ana dewa nganglang jagad
nyangking bokor kencanane
isine donga tetulak
sandhang kalawan pangan
ya iku bageyanipun....(wong melek sabarnarima)

gambir sawit mawur

la le la le la le la babo

witing klapa, klapa kang maksih muda
sak lugune mung mardi pikir raharja

teja tirta atmajana rahwana
gones wicarane
kekuwunge karya rujiding wardaya

kembang melathi arum ngambar amrik wangi
haywa lali panembah amring Hyang Widhi
yo mas

ujung jari ujung jari
man e man e man e man
ujung jari
gones
balung rondhoning kelapa

jarwo muda mudane sang prabu Kresna
mumpung anom
yo mas
ngudi saranane praja
la le la le la
mumpung anom
ngudi saranane praja

Rama

Nalikanira ing dalu
Wong agung mangsah semedhi
Sirep kang bala wanara
Sadaya wus sami guling
Nadyan ari sudarsana
Wus dangunggenira guling
Track Name: Ulerkambang
kawi sekar, sekar pepundhen Sri Kresna
sae, sae, sae sae dadho se ja lali lo mas kowe gotong royong nyambut gawe
lir puspita warnane kusumeng pura
kinclong kinclong kinclong guwayane mubyar murup
mancoron katon cayane
rama, rama ramane dhewe
ujung jari balung rondhoning kelapa
wineng kuwa sayekti dadya usada

ora patut di turuti tindak kang nye mah hati
mulakuwi mulakuwi
tumrap wanita sejati

sekar pisang pisang sesajining karya
patut lamun linuludan mring sasama

kinclong....
ora butuh godhong kayu
butuhku tentrem rahayu
ora butuh kaye kaye
butuhku mung nyambut gawe
Track Name: Pangkur Dudakasmaran
Mingkar mingkuring angkara
Akarana karenan mardi siwi
Sinawung resmining kidung
Sinuba sinukarta
Mrih kretarta
Pakartining ngelmu luhung
Kang tumrapneng tanah Jawa
Agama ageming aji

Jinejer neng Wedhatama
Mrih tan kemba kembenganing pambudi
Mangka nadyan tuwa pikun
Yen tan mikani rasa
Yekti sepi, asepa lir sepah samun
Sasnangsane pasamuan
Gonyak ganyuk ngleling semi
Track Name: Pangkur Ngrenas
Trahing nata
Trahing nata
Garwa risang danan jaya

Tan samar pamoring suksma
Sinuksmaya winahya ing asepi
Sinimpen telenging kalbu
Pambukaning warana
Tarlen saking liyep alalaping luyup
Pindha pesating supena
Sumusuping rasa jati

Den prayitna
sabarang haywa sembrana

Sejatine kang mangkana
wuska kenan nugrahan ing hyang widhi
Bali alaming a suwung
Tan kena karameyan
ingkang sipat wasesa winisesa
mulih mula mulanira
mulane wong anom sami
Track Name: Jineman Gendra
Garwa nata Mandaraka , toya rekta jro sarira
setya nana tanah wutah ing ludira
babo, babo, sapa gawe gendra nya dhadha endhi dhadha
dhuhla e dhuh
si murka ngangs ngangsa
tanpa muka tanpa rasa
tanpa muka tanpa rasa
njeplak nyamuk nyamuk loh
njupuk clemat clemut
riwat iwat iwut loh
golek gendhat gendhut
kura lila wong gawe sengsara
mas mas ku dhewe
tak pikir sandhang pangane
mbok aja cawe cawe ra wurung dadi gawe
mbok mikir wak e dhewe wong isih thele thele
minta a mring hyang suksma ehake hake hake dhewe
man e man e man e man
tak eman ora kena wis ayo gandhengan kunca
la iki rasakna nepsuwan gada ada
sirna tanpa gatra wong kang pindha drubiksa
Track Name: Jineman Kandheg
Woding ati mung sira wong merak ati
dhasar kewes gandes luwes saksolahe
cundhuk kembang mlathi ngambar ambar amrik wangi
ngagem rimong plangi wimbuh anggreh sepke ati
pacake tindake kaya macan luwem blerak sempal lembehane
dadi lan pantese
angandika arum gume byarkaton wajane
tledhak tledhok sareh tansah dadi ngujiwate
kang pindha mustika
sai ba endahe ing panggodha den santosa
ing lahir batine

Jroning ratri ana ganda amrik wangi
ngambar ambar angebeki taman sari
ramyang ramyang katon kang mobah tunjung abange
dadya kerat kerot aneng balungbang dununge
sak engga hambekso
prigel saksolahe rembulane anyorot-i
taman saisine
kumricik kang warih gawe raras iramane
kembang anggrekwulan mentul mentul ngawe awe
dadiyo tuladha santosa sedyane
mulat taman dadi srana tentreming atine

If you like Jessika Kenney, you may also like: